Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/03712/20
Nazwa „ Dostawa pieca do obróbki cieplnej materiałów dla Akademii Morskiej w Szczecinie”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-21pobierzskan-zapytania-ofertowego-na-dostawe-pieca-do-obrobki-cieplnej.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE--modyfikacja.docx
pobierzSKAN-MODYFIAKCJA-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO.pdf
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-25pobierzskan-odpowiedzi-na-zapytania-dot-pieca.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-27pobierzskan-wyboru-oferty-najkorzystniejszej-oraz-protokol.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)