Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-04/20
Nazwa Wymiana okien w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w budynku dydaktycznym przy ul. Henryka Pobożnego 11 wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-02pobierz540095849-N-2020-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2020-06-02pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-05-25pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2020-05-25pobierz543015-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja--okna.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja---okna.doc
pobierzSIWZ---okna.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ_modyfikacja-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-02pobierzPytania-1-i-modyfikacja-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-10pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-04-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-24pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-04-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-06pobierze3251de2-8b3f-4b16-b4e6-1e4a499ac2e7.html
2020-07-06pobierz510120167-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf