Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-14/20
Nazwa Dostawa mobilnych detektorów ruchu pojazdów dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-02pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-14-20-Dostawa-mobilnego-detektora-ruchu.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-16pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-14-20-mobilne-detektory-ruchu.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-19pobierzskan-wynikow-BZP-AZ-262-14-20-mobilne-detektory-ruchu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-14pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html