Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-05/20
Nazwa Remont części pomieszczeń w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-04pobierzZP400Potwierdzenie.aspx.html
2020-06-04pobierz547545-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--B.G.-pom.-i-wykladziny.pdf
pobierzSIWZ--B.G.-pom.-i-wykladziny.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-_Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-_Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ_Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-19pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-05-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-01pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-05-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-07-09pobierz510123140-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf