Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262-03/20
Nazwa Roboty budowlane w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 związane z: 1) wykonaniem (dostawa i montaż) wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej przeciwpożarowej (aluminiowej i stalowej) wraz z robotami towarzyszącymi 2) wykonaniem (dostawa i montaż) wewnętrznej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi - w podziale na dwa zadania.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-24pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_1.htm
2020-06-24pobierz540111589-N-2020_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_1.pdf
2020-06-22pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2020-06-22pobierz540109398-N-2020_-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2020-06-09pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-06-09pobierz549285-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Stolarka-drzwiowa-i-okienna-przeciwpozarowa-B.G---po-modyfikacji_1.pdf
pobierzSIWZ---Stolarka-drzwiowa-i-okienna-przeciwpozarowa-B.G---po-modyfikacji_1.doc
pobierzSIWZ---Stolarka-drzwiowa-i-okienna-przeciwpozarowa-B.G---po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Stolarka-drzwiowa-i-okienna-przeciwpozarowa-B.G.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-16-do-SIWZ---modyfikacja-nr-1---Przedmiar-robot---stolarka-drzwiowa-i-okienna-ppoz-aluminiowa-i-stalowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---modyfikacja-nr-1---Dokumentacja-techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-17-do-SIWZ---Przedmiar-robot---stolarka-drzwiowa-ppoz-drewniana.pdf
pobierz Zal.-nr-16-do-SIWZ---Przedmiar-robot---stolarka-drzwiowa-i-okienna-ppoz-aluminiowa-i-stalowa.pdf
pobierz Zal.-nr-15-do-SIWZ---STWiOR---stolarka-drewniana.pdf
pobierz Zal.-nr-14-do-SIWZ---STWiOR---stolarka-aluminiowa-i-stalowa.pdf
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ---Decyzja-Miejskiego-Konserwatora-Zabytkow-na-Budynek-Glowny---pozwolenie-konserwatorskie.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Postanowienie-ZKWPSP-uzgodnienie-ekspertyzy-z-10.06.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Postanowienie-ZKWPSP-odstepstwo-od-ekspertyzy-z-10.06.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Uzgodnienie-konserwatorskie-ekspertyzy-budynku-glownego-dotyczacej-p.poz..pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Ekspertyza-przeciwpozarowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Dokumentacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-24pobierzOdpowiedzi-i-modyfikacja_1_stolarka-ppoz..pdf
2020-06-22pobierzmodyfikacja_stolarka-ppoz..pdf
2020-06-15pobierzwizja-lokalna-Waly-Chrobrego_stolarka-ppoz.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-29pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262-03_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-09pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-03-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-28pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-07-28pobierz510137380-N-2020_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf