Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 06/20
Nazwa Remont pomieszczenia 348 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-26pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-06-26pobierz555419-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--B.G.pom.-348.pdf
pobierzSIWZ--B.G.pom.-348.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ-Przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ-_Przedmiar-Robot-bud..pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-ST-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ_Specyfikacja-techniczna-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-03pobierzWizja-lokalna-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-13pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-06-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-23pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-06-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-08-07pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-08-07pobierz510147240-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf