Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa Pisemne tłumaczenie tekstów zwykłych (niespecjalistycznych) z języka polskiego na język angielski w trybie zwykłym (nie ekspresowym)
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-08pobierzWelcome-to-MUS_zapytanie-ofertowe-TLUMACZENIA-niespecjalistyczne_07.07.2020rodo_jezyk-angielski.pdf
2020-07-08pobierzWelcome-to-MUS_zapytanie-ofertowe-TLUMACZENIA-niespecjalistyczne_07.07.2020rodo_jezyk-angielski_Zalaczniki-1-i-2.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-17pobierzWYNIK-przeprowadzenia-zapytania-ofertwego.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)