Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-17/20
Nazwa Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-20pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-Z-DNIA-20-07-2020.html
2020-07-17pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-07-09pobierzogloszenie-o-zamowieniu.mhtml
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzMODYFIKACJA-SIWZ-BZP-AZ-262-17-20-Dostawa-czujnika-momentu.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-17-20-Dostawa-czujnika-momentu.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-20pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-BZP-AZ-262-17-20.doc
2020-07-17pobierzpytania-i-modyfikacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-29pobierzuniewaznienie-postepowania-BZP-AZ-262-17-20-czujnik-momentu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-29pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-UNIEWAZNIENIE.html