Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 04/20
Nazwa Roboty rozbiórkowe wewnętrzne w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-10pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-07-10pobierz561016-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-rozbiorki_sala-sportowa.pdf
pobierzSIWZ_-rozbiorki_sala-sportowa.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Dokumentacja-fotograficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---STWiOR.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana-i-ekspertyza-techniczna.zip
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-15pobierzwizja-lokalna-Willowa---sala,-rozbiorki.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-27pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262-04_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-08-07pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-04-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-08-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-08-20pobierz510156999-N-2020_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf