Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-23/20
Nazwa Dostawa wagi analitycznej precyzyjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-27pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-23-20-waga.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-23-20-Dostawa-elektronicznej-wagi-analitycznej-II.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-07-31pobierzskan-pytan-i-odpowiedzi-na-zapytania-BZP-AZ-262-23-20.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-08-05pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-23-20-waga.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-08-06pobierzwyniki-postepowania-BZP-AZ-262-23-20-waga.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-08-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html