Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-22/20
Nazwa Dostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAV
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-07-31pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-22.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-08-18pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-22.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-08-20pobierzinformacja-o-wyborze-AZ-22.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-08-31pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html