Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 05/20
Nazwa Roboty budowlane polegające na przebudowie rozdzielni głównej w Budynku Głównym nr 1 przy ul. Wały Chrobrego 1-2, w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-08-21pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-08-21pobierz576893-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-rozdzielnia-BG.pdf
pobierzSIWZ_-rozdzielnia-BG.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.zip
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---STWiORB.zip
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---PW.zip
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-07pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_05_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-29pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-05-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-23pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-10-23pobierz510209097-N-2020_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf