Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 06/20
Nazwa Roboty budowlane polegające na przebudowie elewacji i połaci dachowych budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2020-09-04pobierz540168473-N-2020_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2020-08-25pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-08-25pobierz577709-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_sala-sportowa-PO_MODYFIKACJI_1.pdf
pobierzSIWZ_sala-sportowa-PO_MODYFIKACJI_1.docx
pobierzSIWZ_sala-sportowa.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---STWiORB.zip
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana-i-ekspertyza-techniczna.zip
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Projekt-Wykonawczy.zip
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Projekt-Budowlany.zip
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-07pobierzodpowiedzi_3.pdf
2020-09-07pobierzodpowiedzi_2.pdf
2020-09-04pobierzodpowiedzi_1_i_modyfikacja.pdf
2020-08-27pobierzwizja-lokalna-Willowa---sala,-elewacja,-dach.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-14pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AR_262-06_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-15pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR_262-06_20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)