Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. BC/2/2020
Nazwa Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-11pobierzZalacznik-nr-2-Wykaz-osob-i-doswiadczenia.docx
2020-09-11pobierzZalacznik-nr-1-Wzor-oferty.docx
2020-09-11pobierzZapytanie-ofertowe-BC22020_rzecznik.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-15pobierzOdpowiedzi-na-pytania-z-dnia-15-wrzesnia-2020-r.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-28pobierzWynik-zapytania-z-11092020.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)