Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Nr ref. BZP-BW/262-9/20
Nazwa Usługa „Wydruk raportów w języku polskim i angielskim nt. elektromobilności w logistyce miejskiej w ramach projektu Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka, finansowany w ramach ERA – NET, Electric Mobility Europe (EME) Call 2016.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-22pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-BW-262-9-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-23pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-BW-262-9-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-29pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html