Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 08/20
Nazwa Roboty budowlane w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, polegające na: 1) dokonaniu rozbiórek elewacji i pokrycia dachu, przebudowie ścian zewnętrznych i połaci dachowych, 2) montażu elewacji z płyt warstwowych - w podziale na dwa zadania.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-22pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-09-22pobierz588205-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_sala-sportowa_pokrycie-dachu-i-elewacja.pdf
pobierzSIWZ_sala-sportowa_pokrycie-dachu-i-elewacja.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ---Odpowiedzi-do-poprzedniego-przetargu.pdf
pobierz Zal.-nr-12.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot---Zadanie-nr-2.pdf
pobierz Zal.-nr-12.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot---Zadanie-nr-1.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---STWiORB.zip
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana-i-ekspertyza-techniczna.zip
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Projekt-Wykonawczy.zip
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Projekt-Budowlany.zip
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-07pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AR_262-08_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-15pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-08-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-02pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-11-02pobierz510216882-N-2020_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf