Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-29/20
Nazwa Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-24pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-29-20-CZUJNIK-MOMENTU-SILY.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-29-20-Dostawa-czujnika-momentu.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-29pobierzskan-pytan-i-odpowiedzi-BZP-AZ-262-29-20.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-05pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-BW-262-29-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-06pobierzskan-uniewaznienia-postepowania.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)