Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-8/20
Nazwa Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-25pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-BZP-MS-262-8-20.html
2020-09-24pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-BZP-MS-262-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzModyfikacja-SIWZ.doc
pobierzSIWZ-paliwo.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-25pobierzskan-pisma-przewodniego-dot.-modyfikacji-SIWZ-oraz-zmiany-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-08pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-MS-262-8-20-PALIWO.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-12pobierzskan-wynikow-BZP-MS-262-8-20-PALIWO.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-MS-262-8-20-PALIWO.html