Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Nr ref. BZP BW 262 10 20
Nazwa Usługi „Druku Kalendarzy + kopert dla Biura Karier Akademii Morskiej”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-25pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-BZP-BW-262-10-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-09-28pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-BW-262-10-20-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-BW-262-10-20.html