Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-4/20
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-25pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-09-25pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-MS-262-4-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-262-4-20-mieso.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-05pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-MS-262-4-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-07pobierzSKAN-WYNIKOW-POSTEPOWANIA-BZP-MS-262-4-20-mieso,-wedliny.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-19pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-MS-262-4-20.html