Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-6/20
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-28pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-2.html
2020-09-28pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-09-28pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-MS-262-6-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-262-6-20-warzywa-owoce-jaja.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-5b-do-SIWZ.pdf
pobierz Zalacznik-nr-5a-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-06pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-MS-262-6-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-07pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-MS-262-6-20-warzywa-i-owoce.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-16pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-MS-262-6-20-WARZYWA.html