Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-08/20
Nazwa Remont części budynku socjalno - magazynowego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-09-29pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2020-09-29pobierz590953-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Debogorska-soc-magaz.pdf
pobierzSIWZ--Debogorska-soc-magaz.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Opinia-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-14pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-262-08-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-30pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-08-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-13pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-11-13pobierz510226861-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf