Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 03/20
Nazwa Remont holu Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-01pobierz592126-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-10-01pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---B.G.-hol-SDKO.pdf
pobierzSIWZ---B.G.-hol-SDKO.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-Przedmiar-budowlany-.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-16pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-262-03-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-27pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-03-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-06pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-11-06pobierz510221145-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf