Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-10/20
Nazwa Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-13pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-13.10.2020-postepowanie-AG-10.html
2020-10-09pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-10-02pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-10-20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-13.10.2020.docx
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-10-20.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-13pobierzodpowiedzi-na-pytania-i-modyfikacja-SIWZ-AG-10.docx
2020-10-09pobierzmodyfikacja-SIWZ-zmiana-terminu-AG-10.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-20pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-postepowania-AG-10.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)