Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-07/20
Nazwa Remont pomieszczenia dydaktycznego w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-07pobierz594327-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-10-07pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Zolnierska-pom-dydaktyczne.pdf
pobierzSIWZ--Zolnierska-pom-dydaktyczne.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ--przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ--przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-7.3-do-SIWZ-ST-teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-7.2-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-7.1-do-SIWZ--ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-14pobierzWizja-lokalna.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-22pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-07-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-30pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-07-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-13pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-11-13pobierz510226770-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf