Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-32/20
Nazwa Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-12pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-32-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzMODYFIKACJA-SIWZ-BZP-AZ-262-32-20-Dostawa-aparatury.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-32-20-Dostawa-aparatury.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-14pobierzskan-pytan-i-odpowiedzi-BZP-AZ-262-32-20.pdf
2020-10-14pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-BZP-AZ-262-32-20.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-21pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-32-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-23pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AZ-262-32-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html