Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-36/20
Nazwa Dostawa mebli do OSRM wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-15pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-36-20-meble.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-36-20-meble-II.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-A-do-SIWZ-Rysunki-pogladowe-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zalacznik-nr-1a-i-1b-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-21pobierzskan-pytan-i-odpowiedzi-do-postepowania-BZP-AZ-262-36-20-meble.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-26pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-36-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-02pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AZ-262-36-20-dostawa-mebli.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-13pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html