Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-10/20
Nazwa Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-16pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2020-10-16pobierz598820-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Zolnierska-lazienka.pdf
pobierzSIWZ--Zolnierska-lazienka.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.3-do-SIWZ-Przedmiar-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-Przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-7.3-do-SIWZ-ST-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-7.2-do-SIWZ-ST-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-7.1-do-SIWZ-ST-budowlany.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-02pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-10-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-10pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-10-20-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2020-11-20pobierz510233769-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf