Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-38/20
Nazwa Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-II-OGLOSZENIA.html
2020-10-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-BZP-AZ-262-38-20.html
2020-10-20pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-38-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzModyfiakcja-III-SIWZ-BZP-AZ-262-38-20-Dostawa-robotow.doc
pobierzModyfiakcja-II-SIWZ-BZP-AZ-262-38-20-Dostawa-robotow.doc
pobierzModyfiakcja-SIWZ-BZP-AZ-262-38-20-Dostawa-robotow.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-38-20-Dostawa-robotow.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-26pobierzmodyfikacja-odpowiedzi-z-dnia-23.10.2020--BZP-AZ-262-38-20.doc
2020-10-23pobierzpismo-dot.-modyfikacji--BZP-AZ-262-38-20.doc
2020-10-23pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-oraz-zmiana-terminow-BZP-AZ-262-38-20.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-02pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-38-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-04pobierzskan-wyniki-postepowania-BZP-AZ-262-38-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-01pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-11-19pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AZ-262-38-20.docx