Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Nr ref. BZP-BW/262-14/20
Nazwa Usługa „Druku Kalendarzy trójdzielnych + kopert z nadrukiem dla Akademii Morskiej.”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-22pobierzSKAN-INFORMACJI-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-BW-262-14-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-10-23pobierzskan-uniewaznienia-postepowania-BZP-BW-262-14-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-23pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-,-UNIEWAZNIENIU-ZAMOWIENIA-BZP-BW-262-14-20.html