Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-44/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-06pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-AZ-44.html
2020-10-30pobierzogloszenie-o-zamowieniu-AZ-AZ-44.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-44.20-wersja-ujednolicona.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-44.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-06pobierzpytania-z-odpowiedziami-oraz-modyfikacja-AZ-44.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-12pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-44.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-25pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AZ-44.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-21pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-AZ-262-44-20.docx