Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-2/20
Nazwa Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-10-30pobierzogloszenie-o-zamowieniu--MS-2.html
2020-11-06pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-MS-2.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-262-2.20-wersja-ujednolicona-z-dnia-06.11.2020.doc
pobierzSIWZ-BZP-MS-262-2.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-06pobierzpytania-wraz-z-odpowiedzia-i-modyfikacja-MS-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-12pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-20pobierzimformacja-o-wyborze-MS-2.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-21pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-MS-262-2-20.docx