Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-11/20
Nazwa Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-16pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-11-09pobierzogloszenie-o-zamowieniu-AG-11.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzBZP-AG.262-11.20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-16.11.2020.docx
pobierzBZP-AG.262-11.20.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-16pobierzOdpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ-postepowanie-AG-11.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-20pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-11.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-11pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-BZP-AG-262-11-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-01-26pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-AG-262-11-20.docx