Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-51/20
Nazwa Dostawa trzech dronów latających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu GRASS-NEXT finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-20pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-BZP-AZ-262-51-20.html
2020-11-13pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AZ-262-51-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja--BZP-AZ-262-51-20-dron.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-51-20-dron.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-20pobierzpismo-dot.-modyfikacji-BZP-AZ-262-51-20.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-24pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-51-20-.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-26pobierzwyniki-postepowania-BZP-AZ-262-51-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html