Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-12/20
Nazwa Dostawa oprogramowania do budowania wydajnych systemów IoT typu Intel System Studio dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-16pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AG-262-12-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--BZP-AG-262-12-20-Dostawa-oprogramowania-Akademia-Przyszlosci.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-24pobierzSKAN-INFORMACJI-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-AG-262-12-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-27pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AG-262-12-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-14pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AG-262-12-20.html