Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-53/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-17pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-11-17pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-53.20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-17.11.2020.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-53.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-17pobierzmodyfikacja-SIWZ---pismo-AZ-53.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-26pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-53.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-09pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AZ-53.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-30pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-AZ-262-53-20.docx