Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-15/20
Nazwa Dostawa oprogramowania typu Jira Software, Confluence+Team Calendar for Confluence oraz typu BitBucket dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-02pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-II.html
2020-12-01pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-ZMIANA-TERMINU-SKLADANIA-I-OTWARCIA-OFERT.html
2020-11-23pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AG-262-15-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---modyfikacja-II-BZP-AG-262-15-20.doc
pobierzSIWZ---modyfikacja-BZP-AG-262-15-20.doc
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-15-20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-02pobierzpismo-II-dot-modyfikacji-SIWZ--BZP-AG-262-15-20.doc
2020-12-01pobierzskan-pisma-dot.-modyfikacji-SIWZ-BZP-AG-262-15-20.pdf
2020-11-27pobierzskan-zapytan-i-odpowiedzi-BZP-AG-262-15-20.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-07pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-AG-262-15-20.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-07pobierzskan-uniewaznienia-postepowania-BZP-AG-262-15-20-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-10pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA--uniewaznienie.html