Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-59/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-11-27pobierzogloszenie-o-zamowieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-59.20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-59.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-04pobierzodpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ-AZ-59.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-08pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-59.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-16pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AZ-59.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)