Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-17/20
Nazwa Dostawa oprogramowania typu Jira Software, Confluence+Team Calendar for Confluence oraz typu BitBucket dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-15pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-12-15pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-BZP-AG-262-17-20.docx
2020-12-09pobierzogloszenie-o-zamowieniu-BZP-AG-262-17-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--BZP-AG-262-17-20-MODYFIKACJA.doc
pobierzSIWZ--BZP-AG-262-17-20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-15pobierzpismo-dot-modyfikacji-SIWZ--BZP-AG-262-17-20.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-18pobierzSKAN-INFORMACJI-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-AG-262-17-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-21pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AG-262-17-20-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-01-11pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AG-262-17-20.html