Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-60/20
Nazwa Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie – budynek Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających w ramach projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-11pobierzogloszenie-o-zamowieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzzalacznik-1a-i-1b-do-SIWZ---Opis-przedmiotu-zamowienia.xlsx
pobierzSIWZ-BZP-AZ-262-.60.-20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-21pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-60.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-23pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AZ-60.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)