Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/00576/21
Nazwa Dostawa samochodu dostawczego typu Furgon dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZAPYTANIE-II-OFERTOWE-SAMOCHOD-DOSTAWCZY-TYPU-FURGON.docx
pobierzSKAN-ZAPYTANIA-dot.-zakupu-samochodu-dostawczego-typu-furgon-dla-Akademii-Morskiej-w-Szczecinie.pdf
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-02-02pobierzskan-kolejnych-zapytan-wraz-z-odpowiedziami-z-dnia-02.02.2021.pdf
2021-02-02pobierzskan-wyjasnien-dot.-zapytania-ofertowego-dot.-dostawy-samochodu-dostawczego-typu-furgon-dla-Akademii-Morskiej-w-Szczecinie..pdf
2021-01-29pobierzskan-pytania-wraz-z--odp.-do-zapytania-ofertowego-na-dostawe-samochodu.doc.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-02-04pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-WOZ-00576-21.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-02-05pobierzwyniki-zapytania-ofertowego-WOZ-00576-21.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)