Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/01520/21
Nazwa „Wykonanie konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej w obiektach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz obiektach stanowiących kompleks przy ul. Starzyńskiego 8, 9, 9A, H. Pobożnego 11, a także obiekty przy ul. Podgórnej 51-53, ul. Żołnierskiej 46 ,ul. Dębogórskiej 7/8, ul. Willowej 2-4 w Szczecinie w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2022 r”.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE-KONSERWACJA-URZADZEN-LACZNOSCI.docx
pobierzskan-zapytania-ofertowego-na-konserwacje-urzadzen-lacznosci.pdf
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-03pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-WOZ-01520-21.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-03pobierzskan-informacji-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)