Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie ofertowe
Nazwa Usługa kontroli prawidłowej realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przy realizacji projektu „ Centrum Eksploatacji obiektów Pływających
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-05-06pobierzzapytanie-ofertowe-Asystent-finansowy.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzzapytanie-ofertowe-Asystent-finansowy.docx
pobierz10951__zalacznik-nr-1-nadzor-WZOR-OFERTY-AF-(1).doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)