Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie Ofertowe
Nazwa Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 32,4 m2 znajdującego się w budynku Pływalni AM w Szczecinie w przy ul. Starzyńskiego 9 A
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-07-16pobierzOgloszenie-przetargu-na-wynajem-lokalu-uzytkowego-Plywalnia--wersja-ostateczna.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzRegulamin-wynajmu-lokalu-wraz-z-zalacznikami---wersja-ostateczna.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)