Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/06843-7052/21
Nazwa Dostawa stołów elektrotechnicznych dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja laboratoriów oraz zakup niezbędnego wyposażenia służącego w procesie dydaktyczno-naukowym”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-09-06pobierzZapytanie-ofertowe.pdf
2021-09-06pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZapytanie-ofertowe.pdf
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-09-09pobierzWyjasnienie-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-09-16pobierzprotokol-z-zapytania-ofertowego.pdf
2021-09-16pobierzInformacja-o-zlozonych-ofertach-oraz-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)