Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/18/2013/O
Nazwa Dostawa zintegrowanego symulatora Radar/ARPA z symulatorem ECDIS, składającego się z następujących elementów funkcyjnych: - symulator radaru z funkcją ARPA - konsoli sterowania statkiem - symulator ECDIS w ramach projektu Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-06-14pobierz2013-OJS114-194378-pl.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzECDIS---06-06-2013--poprawiony.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2013-08-27pobierzinformacja-na-strone-internetowa.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-09-16pobierz2013-OJS179-308846-pl.pdf