Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/DK/62/2013
Nazwa Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego w ramach projektu GRASS- Green And Sustainable freight transport Systems in cities finansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-01-08pobierz4353-2014.html
2013-12-20pobierz278329-2013.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---AG-DK-62-2013.docx
pobierzSIWZ-AG-DK-62-2013.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-01-08pobierzPytanie-AG-DK-62-2013.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-01-27pobierzwybor-na-strone.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-26pobierz63755-2014.html