Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/24/06/2014
Nazwa Remont IX piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-21pobierz35057-2014.html
2014-02-14pobierz30611-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji-21.02-Pasat-IXp.docx
pobierzSIWZ-po-modyfikacji-21.02-Pasat-IXp.pdf
pobierzSIWZ-Pasat-IXp.pdf
pobierzSIWZ-Pasat-IXp.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-11---rysunek-pietra-dwg.dwg
pobierz Zal.nr-9-1-do-SIWZ-Pasat-IXp.-ST-bud..pdf
pobierz Zal.nr-9-3-do-SIWZ-Pasat-IXp.-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.nr-9-2-do-SIWZ-Pasat-IXp.-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-3-przedmiar-sanitarka.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-2-przedmiar-elektryka.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-1-przedmiar-budowlany.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-21pobierzModyfikacja-SIWZ-21.02.pdf
2014-02-19pobierzWizja-lokalna-Pasat--IXp.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-21pobierzzawiadomienie-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-11pobierz79601-2014.html