Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/2/2014
Nazwa Dostawa zestawu zawierająca urządzenie do pomiaru ruchu drogowego z uwzględnieniem klasyfikacji pojazdów wraz z oprogramowaniem oraz kompletnym wyposażeniem (zapewniającym możliwośÄ‡ wykorzystania urządzenia bez dodatkowych, niezbędnych komponentów) w ramach projektu GRASS
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-11pobierz79754-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-31pobierzinformacja-o-wyborze-na-strone-.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-04pobierzinformacja-o-udzieleniu-zamowienia--73801-2014.htm