Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/KK/15/2014
Nazwa Dostawa chemii profesjonalnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-14pobierz87042-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzsiwz.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1a-profesjonalna.xls
pobierz zalacznik-nr-1b-0-vat.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-20pobierzodpowiedz-na-pyt.-nr-1.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-16pobierzwyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-30pobierz183352-2014.html